Mixed in key là gì ?

Mixed in key là kĩ thuật set list chuyên nghiệp , nâng cao mà hầu hết các Dj nổi tiếng trên thế giới đều phải biết và sử dụng cho công việc chuyển đổi giữa các bài hát với nhau một cách trơn tru.
Mixed in key giúp bạn pha trộn giữa các bài hát một cách hài hòa. Khi bạn chơi với mixed in key sẽ giúp bạn chọn nhạc và set list 1 cách nhanh chóng hài hòa !

Đầu tiên để sử dụng và dễ hiểu khi nhìn key ta cần hiểu các về khái niệm thuật ngữ âm nhạc cơ bản !

I : Khái niệm âm nhạc cơ bản :
Kí hiệu : C D E F G A B
Các nốt : Đồ Rê Mi Fa Sol La Si
* Major: Trưởng – Minor : Thứ
VD : C Major Nghĩa là : Đô Trưởng Kí hiệu viết tắt là C : hiểu là Đô trưởng
Ex : F major = F = Fa trưởng
VD : A Minor Nghĩa là : La thứ . Kí hiệu viết tắt là Am : hiểu là La thứ
Ex: Aminor = Am = La thứ
* Sharp : Thăng (#) Flat : Giáng (b)
VD : B-Flat Major Nghĩa là : Si giáng trưởng Viết tắt : Bb
VD: F-Sharp Major Nghĩa là : Fa thăng trưởng Viết tắt : F#
VD :G Flat Minor Nghĩa là: Sol giáng thứ Viết tắt : Gbm
Tại sao : Dbm = C#m . Chi tiết download link tài liệu full dưới bài.
II : Khái quát chung về bảng Camelot Key Mix !

Bảng Camelot chia ra 2 vòng : Vòng trong là giọng thứ , vòng ngoài là giọng trưởng. Mỗi key nhạc đều đươc gắn mã số từ 1 đến 12 theo chiều kim đồng hồ .
Giọng thứ(Minor) từ 1A đến 12A
Giọng trưởng (Major) từ 1B đến 12B
Kí hiệu các key mix :
VD:
Key 7A : = Dm = Rê thứ
Key 8A : = Am = La thứ
Key 9A : = Em = Mi thứ
… các key tương ứng với các giọng thứ trong ô
Key 7B : = F = Fa trưởng
Key 8B : = C = Đô trưởng
Key 9B : = G = Sol trưởng
… các key tương ứng với các giọng trưởng trong ô
III : Các vòng key mix :
– Vòng cơ bản :
Sử dụng key mix VD như chơi key 8A thì các bài key tương ứng nó sẽ là
Giọng thứ (Minor) 9A 8A 7A
Giọng trưởng (Major) 9B 8B 7B
Với key 8A bạn chuyển sang bản nhạc khác cùng với key 8A sẽ rất hợp .
VD : 8A – 8A ; 8B – 8B v.v…
: Set list key vòng thứ:
8A – 7A –7B – 9B
Có thể chơi 8A – 8A – 7A – 7A – 7B – 7B – 9B – 9B
: Set list key vòng trưởng :
8B – 8 A – 7A – 9B
* Với bài key khác như 10A thì các key tương ứng là :
9A – 10A – 11A
9B – 10B – 11A v.v…
– Tương tự khi chọn bản nhạc đầu tiên bài đầu tiên của key đó chính là giọng chính của list .
– Trong âm nhạc cách đánh đánh ngẫu hứng thì theo vòng tức bạn chọn 1 key bài chính rồi đi list theo vòng key đó bởi có nguyên tắc và rất nhiều key ! Chứ không thích bài nào chơi bài đó lúc đó nhạc mỗi bài 1 phương không liên quan gì đến nhau như thế là không chuyên nghiệp
– Khi sử dụng mixed in key bạn sẽ có khái niệm khác về nhạc độc . Nhạc độc ở đây không phải nhạc ỉm mà chính là nhạc với vòng key hiếm ( tức là có ít bản nhạc có key đó ) !
CÁC VÒNG HÒA THANH KEY MIX NÂNG CAO:
Vòng list key của vòng hòa thanh tiến phù hợp cho house và trance , techno … trong dance . Các bạn có thể áp dụng chọn bài theo mã số sau :
House : 8A – 7A – 9B – 7B – 7A – 9A – 8A
Trance : 10A > 10A >10B > 9B > 8B >8A > 7A> 6A
….
Hết vòng này bạn có thể đánh lại quay lại hoặc chuyển qua giọng mới ( Các chuyển ghi hướng dẫn dưới bài )
+ Hàng trăm vòng key tương ứng với các giọng trưởng và thứ chi tiết tại download tài liệu ở dưới bài.
SET LIST NÂNG CAO:
Với mixed in key chơi theo vòng key lúc này bạn có thể đánh nhạc liên tục không ngừng nghỉ hàng tháng không dừng với list mượt mà chuyên nghiệp . ( Lí do tại sao DJ chuyên nghiệp họ có thể chơi dài như thế mà không mất thời gian nhiều vắt óc ra set list dựng bài ! )
Tại sao khi key chính vòng 8A có thể chơi bản kết bảy ( kết lửng ) 9A hoặc 12B ? giải thích chi tiết tại download tài liệu ở dưới bài
Khi chơi xong hết vòng 8A muốn chơi sang bài key 2A lúc đó không chơi thẳng sang 2A được mà ta phải nhờ cầu nối tức là chuyển điệu.
IV : MIX CHUYỂN ĐIỆU BÀI HÁT:
Cách chuyển điệu là chuyển điệu cấp 1 và cấp 2: có 2 cách
– Chuyển điệu cấp 1 ???
– Chuyển điệu cấp 2 ???
V : CÁCH KẾT NHẠC
Tùy từng trường hợp
* Cách kết nhạc ở key thuận : ?
* Cách kết nhạc ở key lửng ?
VI : Ứng dụng khác Mix in key :
Ứng dụng Mashup / feat ???

Leave a Reply