...
V I P
300.000 vnđ

Cấp quyền nghe nhạc vip mixes trong 1 tháng

...
S - V I P
500.000 vnđ

Cấp quyền nghe nhạc vip mixes trong 3 tháng

Vietcombank

NGUYEN VAN HUYNH

số TK : 0831 0000 23466

* Cách đăng ký / nâng cấp tài khoản VIP

Chọn gói dịch vụ & thanh toán cho chúng tôi theo thông tin thẻ phía trên ! Nội dung chuyển khoản ghi rõ "tên tài khoản - số điện thoại". Hệ thống sẽ tự động nâng cấp & báo tin nhắn thành công tới số điện thoại của bạn sau ít phút.

MOMO QR

ZALO QR

AIR PAY QR