DJ Dsman

Họ tên : Trần Ngọc Dũng

Sinh năm : 1988

Quê quán : Hải Dương

Sở trường : Deep House

Hotline : 01638 78 9999