DJ Akai

Họ tên : Thím Hà

Sinh năm : 1978

Quê quán : Định Công – Hà Nội

Sở trường : Vina House & Progressive House